Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa - KÜLÖNDÍJAS

Dr. Furka Andrea PhD
egyetemi docens, MKOT vezetőségi tag, onkológiai és sugárterápiás szakfelügyelő főorvos
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika

Dr. Furka Andrea PhD pályázata

A pályázó rövid szakmai bemutatkozása, motivációja

Orvosi diplomámat 2000. szeptemberében a Debreceni Egyetem Orvosi Karán szereztem "summa cum laude" minősítéssel, Weszprémi díjjal, köztársasági ösztöndíjasként. Milánói és Bolognai orvosegyetemeken is tanultam, valamint a Harvard Medical School-on és Dana Farber Cancer Institute-ban, és a kanadai London és Torontói Egyetemeken is betekintést nyertem a kutatásokba. Angol szakmai felsőfokú és olasz középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Már hallgató koromban kivonuló mentőtisztként dolgoztam a Debreceni Mentőállomáson valamint Hajdúszoboszlón, végzést követően pedig másodállásban mentettem az életeket.

Kezdő orvosként a Debreceni Egyetemen, az akkori II. Sz Sebészeti Klinikán helyezkedtem el, első szakvizsgámat általános sebészetből "kiváló" minősítéssel szereztem. Elsősorban onkológiai betegekkel foglalkoztam. PhD dolgozatomat is a daganatos betegek májáttéteinek műtéti kezelésével kapcsolatosan írtam. 2011-ben a Sugárterápia Tanszékre kerültem, ahova kifejezetten sebészt kerestek a "brachyterápia", az ún. közelbesugárzás végzéséhez. 2012-ben egyetemi adjunktusnak neveztek ki.

Majd megszereztem a sugárterápia és a klinikai onkológia szakvizsgát, valamint hazánkban az elsők között a palliatív licence vizsgát. Hospice orvosként szabadidőmben végstádiumú daganatos betegeket láttam el az otthonukban.

Elvégeztem az egészségügyi menedzser alap- és mesterszakot, valamint az angol nyelvű orvos-és egészségtudományi szakfordító szakot, továbbá a jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakirányú továbbképzésen fejeztem be tanulmányait.

Számos külföldi szakmai folyóiratnak szerkesztőbizottsági tagja, rendszeres bírálója vagyok. Rendszeresen publikálok, magyar és angol nyelvű egyetemi jegyzetek társszerzője vagyok. Számos magyar és nemzetközi orvos- és egészségügyi konferencia tudományos bíráló- valamint szervező bizottságának tagja és résztvevője voltam. Hazai és nemzetközi konferenciákon 160 előadás szerzője voltam.

Témavezetésemmel több: 20 magyar és 7 angol nyelvű diplomamunka, 6 tudományos diákköri pályamunka (ebből díjazottak is) készült az általános orvoskaron, molekuláris biológus szakon, fogorvosi karon, gyógytornász szakon, képalkotó analitikus szakon, népegészségügyi karon, sőt ERASMUS hallgatónál is. Számos diplomamunkát (17), pályamunkát (10) bíráltam. Tudományos diákköri rendezvényeken évek óta felkérnek bírálónak a diákok. Tehetséggondozó szakkollégiumban is mentorálok.

Több egyetemen, több tanszéken oktatok, tartok előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat mind magyar, mind angol nyelven (26 tárgy). Kötelezően és szabadon választható új kreditkurzusokat is indítottam. Akkreditált PHD oktató vagyok a Debreceni Egyetem Klinikai Orvostudományok valamint a Fizikai Doktori Iskolában egy abszolutóriumot szerzett hallgatóm van. Több új önálló PhD kurzust indítottam, a legutóbbi a „Mesterséges intelligencia lehetőségei az onkológiában” névvel, valamint számos helyre felkértek előadónak. Budapesti-, Szegedi- és Pécsi-Orvostudományi Egyetemeken doktori védések bizottságaiban vizsgáztató, bíráló voltam. Posztgraduális (rezidensi, szakorvosi és szakasszisztensi szakmacsoportos) képzésben rendszeresen felkért óraadó, több szakorvosjelölt mentoráltja voltam.

Több nemzeti kutatási pályázatban (ETT, OTKA/NKFIH, HEFOP, TÁMOP, TIOP, EFOP) részt vettem és jelenleg is szenior kutató vagyok. Több tankönyvfejezetnek társszerzője voltam.

A Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezetének elnöke voltam pár évig, illetve egy éve ismét az vagyok. A Liga szervezésében többször tartottam előadást rendezvényeken, elsősorban emlőrák témakörében. Ezen túl felvilágosító előadásokat is tartottam laikusoknak, közel 25 éve részt veszek a Liga és a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületével közös prevenciós programban, mely során az alap- és középfokú iskolákban tartunk felvilágosító előadásokat.

Főbb érdeklődési területem a kismedencei daganatok modern képalkotó vizsgálatokon alapuló komplex kezelése, valamint az emlőrák. Rendszeres tagja vagyok az onkológiai tanácsadó testületeknek. Folyamatosan képzem magam, a legmodernebb szakmai irányelveknek megfelelően igyekszem a munkám végezni, de a legfontosabb motivációmnak a betegek és családjának életminőségének, emberi méltóságának a megőrzését tartom az onkológiai kezelések alatt, emiatt vezettem be az országban elsőként az ún. komplex onkológiai „prehabilitációs” programot is, valamint dolgoztuk ki a tumoros sebek ellátására egy kezelési algoritmust. Az onkológiai prehabilitációt Miskolcon alkalmaztuk először, ennek mintájára bevezették Salgótarjánban, jelenleg Egerben van kidolgozás alatt. Mindkét témakörben publikáltuk ajánlásainkat, ezekre számos hivatkozás is érkezett a világ minden pontjáról.

2020-tól a B-A-Z Megyei Kórház Sugárterápiás Osztályának osztályvezető főorvosa voltam, illetve a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán is óraadó lettem, későbbiekben egyetemi docensnek neveztek ki. Majd 2021-től a Miskolci Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum centrumvezető főorvosa lettem, a pandémia ideje alatt a hematológia és hospice osztály is szervezetileg irányításom alá tartozott, valamint a pulmo-onkológiai ellátás is átkerült. Ténykedésem alatt új sugárterápiás eljárást dolgoztunk ki gyermekkori relabáló ALL-es gyermekek csontvelő transzplantáció előtti teljes test besugárzására, mely a habilitációs téziseimnek is egyik témája. A Kórház szakmai tanácsadó testületének is tagja voltam. 2021-től Borsod-Abaúj-, Heves- és Nógrád- Vármegye onkológiai és sugárterápiás szakfelügyelő főorvosa vagyok. Az ország legújabb sugárterápiás központjának, Salgótarjánnak a szakmai elindításában is aktívan részt vettem. Rendszeresen oncoteam konzultációt adok Salgótarjánnak és Edelénynek.

Az MTA köztestületi tagja vagyok, titkos szavazás alapján az V. orvosi osztály klinikai műtéti tudományos bizottságába beválasztottak, valamint számos magyar és nemzetközi társaság tagja is vagyok. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetőségébe is beválasztottak, a Magyar Onkológusok Társaságának pedig felügyelőbizottsági tagja vagyok.

2022. szeptemberében tértem vissza az Alma Materembe, a Debreceni Egyetem Onkológiájára, ahol megszerveztem az onkológiai gondozást, jelenleg aktív onkológiai kezeléseket adok elsősorban.

Irányított véradáson adtam vért onkológiai betegemnek.

Jelenleg részt veszek a Kórházszövetség által szervezett 100 napos egészségkihíváson.

Jó gyakorlat bemutatása

Onkológiai komplex prehabilitációs programot vezettem be a BAZ Megyei Kórházban 2022. márciusában hosszas előkészítő, szervező munkát követően. Az újszerű program lényege az, hogy az onkológiai betegeket felkészítsük a rájuk váró embert-próbáló hosszú kezelésekre mind fizikálisan, mind lelkileg, ugyanúgy, ahogy egy maratonfutó is tudatosan készül a megmérettetésre. Ez egy teljesen új látásmód, ugyanis nem passzívan, felőrlődve várakoznak a kezelésekre, hanem aktívan készülnek. Így az elsődleges diagnózistól kezdve a kivizsgálások alatti valamint a kezelésekig eltelt időt lehet „értelemmel” megtölteni. Több szakma szervezett, összehangolt együttműködését oldottuk meg, a betegeket „órarend” szerint fogadtuk, objektív kvantifikálható fizikális -újonnan kidolgozott CT volumetrián alapuló szarkopénia-mérés, testösszetétel mérés bioelektromos impedencia mérőmódszerrel- és mentális állapotfelmérést -QoL kérdőívek - követően társszakmák közötti rutinszerű, valamint szokatlan (pl. gyógytornász-dietetikus) konzultáció alapján kezdtük meg a felkészítést, az ún. prehabilitációt.

Sajnos gyakran probléma a tumoros sebek megjelenése is, melynek ellátása szintén esetleges. Erre is kidolgoztunk szakmai irányításommal egy ellátási algoritmust. A sebészeknél ismert a műtétek előtti prehabilitáció, onkológiában ez nem terjedt még el, szakirodalma is hevenyészett, leginkább csak a rehabilitációra fókuszálnak, ami a már kialakult diszfunkciókat hívatott lehetőségekhez képest helyreállítani, ami természetesen rendkívül fontos és elismerendő, azonban, ha ezt megakadályozhatjuk vagy legalábbis mérsékelhetjük, akkor célszerű a módosítható faktorokat a beteg számára kedvező irányba változtatni, befolyásolni.

A prehabilitáció idején megkezdett fizikoterápia, táplálásterápia, gyógyszerek harmonizálása, lelkészi- és mentális segítségnyújtás, sőt szociális munkás segítsége is (pl. milyen adókedvezmény járhat?), ideális esetben a kezelések alatt tovább folytatható, majd a sikeres terápiát követően a társadalmi reintegráció is könnyebb lehet. Így egy prehabilitációs program lesz az előszobája majd egy rehabilitációs helyzetnek, mely valószínűleg sokkal kisebb megterhelés lesz mind a betegnek mind az egészségügyi ellátóknak, így népegészségügyi kihatása is lesz.

A jó gyakorlat/tudományos munka újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása

Az onkológiai betegek közel 60%-a meggyógyítható vagy legalábbis krónikussá tehető a betegség, így a hosszútávú célokat is definiálni szükséges. Az onkológiai prehabilitáció egyik kulcsfontosságú eleme az idő-menedzsment, mint kiaknázható lehetőség, tovább javíthat a kimenetelen.

A program immár több, mint egy éves, és visszajelzések alapján igen népszerű a betegek valamint hozzátartozóik, sőt a kollégák körében is. A hosszútávú túlélőknél a maximálisan elérhető életminőség is ugyanolyan fontos, mint a „csak” onkológiai eredményesség, így népegészségügyi jelentősége is felbecsülhetetlen a programnak, bízom benne és hiszem is, hogy a jól felkészített gyógyult betegek teljes értékű tagjai lehetnek a társadalomnak és megfelelő életminőségben tudják folytatni minél teljesebb életüket.

Több konferencián, táplálásterápiás mesterkurzuson felkért előadó, workshop vezető voltam a témában.

A teljes pályázati anyag megtekintése érdekében töltse le a csatolmányt