Szakorvos

A RICHTER ÉRDEMÉREMRŐL

A Richter Gedeon Nyrt. felelős vállalatként több mint 120 éve nagy hangsúlyt fektet a magyar egészségügy támogatására. A vállalat alapítójának születésének 150. évfordulója alkalmából a társaság egy új szakmai díj életre keltésével tisztelgett a modern hazai gyógyszeripar megteremtőjének, Richter Gedeonnak szellemisége előtt. A hiánypótló kezdeményezés célja, hogy méltó módon jutalmazzák a hazai orvostársadalom kiemelkedő munkáját, hiszen tudjuk: Honos alit artes, vagyis az elismerés táplálja a tudományt! Ennek szellemiségében született meg a Richter Érdemérem díj

a Magyar Orvosi Kamara szakmai támogatásával. Az első évben a hazai háziorvosok számára létrehozott díj sikere okán a továbbiakban a magyar szakorvosok számára is meghirdetésre kerül. A Richter Érdemérem célja, hogy elismerje az orvosok mindennapi munkáját, és támogassa az olyan innovatív ötletek, jó gyakorlatok adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját, az orvosi hivatás hatékonyságának növelését.

Szakorvos pályázati kategóriák

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját
folytató szakorvosa

Pályázom

Az év legjobb prevenciós gyakorlatát
folytató szakorvosa

Pályázom

Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy
innovációs munkáját végző szakorvosa

Pályázom

A zsűri tagjai:

DR. KOZMA RÓBERT

a Richter Gedeon Nyrt. Belföldi értékesítési és marketing igazgatója

Végzettségemet tekintve orvos, közgazdász, egészségügyi menedzser vagyok. 2002-ben, az orvosi egyetem elvégzése után kezdtem el dolgozni a Richter Gedeon Nyrt.-nél, és azóta kereskedelmi vonalon több hazai és nemzetközi pozíciót is betöltöttem itthon és külföldön egyaránt. 2011 óta veszek részt a Richter magyarországi kereskedelemi tevékenységének a vezetésében, 2017-től a belföldi értékesítési és marketing igazgatói feladatokat látom el. Boldog családapaként, a munkavégzés mellett megmaradó minden időmet a 11 éves lányommal és a 14 éves fiammal töltöm.

Dr. Álmos Péter

a Magyar Orvosi Kamara elnöke

Orvosi pályafutásom a gyógyítás-kutatás-betegellátás hármas szerepében töltöm 2005 óta a Szegedi Tudományegyetemen. Olaszországi és németországi kutatóéveket követően 2020 óta a pszichiátriai konzíliumok jelentik elsődleges feladatom a betegellátásban. Nagyon szeretem az orvoslás e konzultatív formáját, hiszen lehetőséget ad arra, hogy - orvostanhallgató korom után újra - az orvostudomány szinte minden területére bepillantást nyerjek. Lelkesítő és lenyűgöző az a fejlődés, ami a modern orvostudományban zajlik. 2015-ben alapítottuk az 1001 orvos hálapénz nélkül civil kezdeményezést, most pedig a Magyar Orvosi Kamara elnökségével dolgozunk azon, hogy hazánkban az orvoslás tiszta, transzparens működési környezetben tudja betölteni küldetését, azt a kiemelt társadalmi szerepet, ami a hivatás sajátja évezredek óta.

Prof. Dr. Bódis József

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke

Orvosi diplomámat 1977-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem. Hallgatóként aktív tagja voltam a tudományos diákkörnek, kutatásaimat eleinte az Élettani Intézet keretein belül folytattam. A szülész-nőgyógyász szakorvos szakvizsgámat követően oktatói életpályámat egyetemi tanársegédként kezdtem, majd a 1987-1991 között egyetemi adjunktusként, 1991-1992 között privát docensként a Tübingeni Egyetemen Humboldt ösztöndíjasként, 1994-1995 között Pécsre visszatérve egyetemi docensként, 1997-től egyetemi magántanárként folytattam. PhD fokozatot 1995-ben klinikai orvostudományokból, habilitált doktori címemet 1996-ban szereztem. 1999-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2001-től a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (korábban Egészségügyi Főiskolai Kar) egyetemi tanára vagyok, ahol 2005-től a Doktori Iskolát is vezetem. 2006-2010 között a Kar dékáni, 2010-2018 között, két cikluson át a Pécsi Tudományegyetem rektori feladatait láttam el. Ezen időszak alatt kétszer (2011-2012, 2014-2018 között) választottak meg a Magyar Rektori Konferencia elnökének, valamint 2018-tól az MRK tiszteletbeli elnökének.
2018-2019 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkári, 2019-2022 között az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkári feladataival bíztak meg. 2021-től a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogkörét átvevő Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke vagyok.
Szülész-nőgyógyászként főbb kutatási területeim: a nőgyógyászati endoszkópia, a reprodukciós endokrinológia és az urogynecologia. 1995-2007 között a Baranya Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosaként, 2007-től a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójaként tevékenykedtem. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott „Humán reprodukció” kutatócsoportot vezetem, 2022-től a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium igazgató feladatait látom el. A Nemzeti Laboratórium célja a sikeres meddőségi kezelés, az asszisztált reprodukciós eljárások hatékonyságának növelése, valamint a demográfiai stabilitás javítása. Aktív közéleti tevékenységem részeként több hazai társaság és nemzetközi szervezet tagja, elnökségi tagja vagyok. (Magyar Nőorvostársaság, Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság, Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága, European Society of Gynaecological Endoscopy, American Association of Gynecological Endoscopy). 1998-2002 között a Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei alelnöki, majd 2002-2006 között a Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei elnöki feladatait láttam el.
Munkásságomért több díjjal is jutalmaztak. 1985-ben Gyógyszereink – Nívó díjban, 1988-ban, valamint 1995-ben Magyar Nőorvosok Lapja – Nívó díjban részesültem. 2005-ben és 2010-ben is megkaptam a Pécsi Akadémiai Bizottság tudományszervezői díját. 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetésben részesültem. 2013-ban a Kalashnikov Izhevsk State Technical University, majd 2017-ban a North China University of Science and Technology díszdoktorává avatott. 2018-ban vehettem át a Baranya Megye díszpolgára címet, illetve szeretett Alma Materemtől a rector emeritus kitüntetést. 2019-ben Csurgó város díszpolgárává választott.

Dr. Keresztes Katalin Ph.D.

belgyógyász, kardiológus, diabetológus főorvos

Orvosi diplomámat 1994-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem meg. 1999-ben belgyógyászati szakvizsgát, 2008-ban kardiológiai szakvizsgát, 2014-ben pedig diabetológiai licenc képesítést is szereztem. 2017-ben felnőtt transtorakális echokardiográfia orvosi licenc vizsgát tettem. Egyetemi tanulmányaim befejezése után tizenhét éven keresztül dolgoztam a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján. 2011-ben az Egyesített Szent István és Szent László Kórházban főorvos lettem. 2021-től a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főorvosaként dolgozom.
Fő kutatási területemet a cukorbetegség idegrendszeri és szív-érrendszeri szövődményeinek kutatása képezi, PhD értekezésemet is ebből a témakörből írtam.
Orvosi tevékenységemen túl szerzőként, valamint társszerzőként is tevékenykedem, eddig 35 könyvfejezetet és 95 tudományos közleményt írtam. Mind hazai, mind külföldi kongresszusokon rendszeres előadó vagyok, továbbá szívesen veszek részt szakmai továbbképző rendezvényeken is. Számos nemzetközi és hazai szakmai tudományos társaságnak is tagja vagyok. Előadói és publikációs tevékenységemet ez idáig több hazai orvosszakmai társaság is a legjobb előadás, illetve közlemény díjával jutalmazta.

Dr. Radics Judit

pszichiáter-pszichoterapeuta alvásszakértő főorvos

Orvosi tanulmányaimat 1981-1987 között a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem "summa cum laude" minősítéssel. Egyetemi tanulmányaim befejezését követően a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház II. Pszichiátriai Osztályán dolgoztam, és szereztem pszichiátriai és pszichoterápiás szakvizsgát jeles eredménnyel. Itt általános gyakorlatra tettem szert a betegellátásban - a lelki problémák valamennyi csoportjával találkozva. Jelenleg a kórház Szociálpszichiátriai Gondozójának vezető főorvosa vagyok.
Komoly hangsúlyt helyezek a rendszeres továbbképzésre: hazai és külföldi kongresszusok résztvevője és előadója, illetőleg magam is hazai kongresszusok szervezője vagyok. Tagja vagyok hazai tudományos egyesületeknek, így a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, a Magyar Neurofarmakológiai Társaságnak és a Kényszerbetegség Munkacsoportnak. Az Alváselégtelenség (inszomnia) és a Média Munkacsoport vezetőségi tagja vagyok. A Magyar Pszichiátriai Társaság keretein belül 2018-ban megalapítottam a Táplálkozástudományi , majd 2020-ban a Telepszichiátriai Szekciót. Mindkét szekciónak elnöke vagyok.

A lakosság pszichés problémákról való informálását is fontos feladatomnak tekintem, így 15 évig vezettem a Kisalföld című napilap Gyógyír rovatának pszichiátriai területét, jelenleg a Győr plusz magazinban publikálom a lakossági egészség fontosságának kérdéseit. Kiemelt szakterületem az alvászavarok témaköre valamint az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések. Ezen túlmenően a pánikbetegség, depresszió és a krónikus stressz okozta lelki panaszok terápiájával foglalkozom. Az utóbbi években érdeklődésem a telemedicina irányába is kiterjedt. Megjelent könyveim : Alváskönyv – amit az álmatlanságról tudni érdemes (1. és 2.bővitett kiadás), valamint 2022-ben : Telepszichiátriai esettanulmányok , ill. a Bevezetés a telepszichiátria gyakorlatába cimű könyvek.

Hírek / aktualitások

 • Sajtóközlemény

  2024-ben ismét Richter Érdemérem Díjban részesülhetnek a hazai szakorvos társadalom kiválóságai

 • Sajtóközlemény

  2024-ben ismét Richter Érdemérem díjban részesültek a hazai szakorvos társadalom kiemelkedő szakmai eredményeket elért tagjai.

 • AZ LBT KFT. ÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA IPARI MINŐSÉGŰ ORTOPÉD, DIABÉTESZES MEGELŐZŐ ÉS KEZELŐ LÁBBELIK GYÁRTÁSA

  Ma Magyarországon nyolcszor annyi lábat vágnak le, mint Hollandiában vagy Olaszországban. Közel négyszer annyit, mint az európai átlag.

 • „Régebben előfordult, hogy a betegeim temetésére is elmentem – na, ilyet nem szabad csinálni, mert előbb-utóbb felemészti az embert”

  Dr. Bánhegyi Róbert az elsők között kezdte el kutatni itthon a rák és a cukorbetegség összefüggéseit. Komoly áldozatokat is hoznia kellett érte, de úgy tűnik, jó úton jár: munkásságát nemrég rangos

 • Sajtóközlemény

  2023-ban is az elismerés táplálja a tudományt – idén tavasszal a szakorvosok vehették át a Richter Érdemérem Díjat

Tovább az összes hírhez

Galéria