Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosa

Dr. Mohos András
háziorvos, egyetemi tanársegéd
Tisza-Maros Praxisközösség szakmai vezetője

Dr. Mohos András pályázata

Mindennapi háziorvosi munkám során arra törekszem, hogy megteremtsem a gyógyítás, oktatás, kutatás hármas megfelelő egyensúlyát. Legfőbb célom az alapellátás népszerűsítése, a háziorvosi munka szépségeinek bemutatása és vonzóvá tétele. A munkám minden területén arra törekszem, hogy minél pontosabb képet fessek az alapellátásban történő munkavégzésről, ezáltal felkeltve az arra fogékony leendő kollégák figyelmét a pálya iránt.

Gyógyító munkám során, a minél magasabb színvonalú betegellátás, minél szélesebb szolgáltatási paletta biztosítása a praxis, illetve praxisközösség páciensei számára az, amivel igyekszem hozzájárulni a háziorvosi munka elismertségének növeléséhez.

Oktatóként, részben személyes példamutatás révén, részben az oktatott kurzusok során közvetlenül is igyekszem hozzájárulni az alapellátásban történő egészségügyi munkavégzés (akár orvosi, akár szakdolgozói) népszerűsítéséhez. Jelenleg az egyetemi oktatásban a háziorvosi munka bemutatása rendkívül alulreprezentált, így igyekszem minden olyan alkalmat megragadni, amikor lehetőség nyílik pontos és hiteles képet a hallgatók elé tárni a hivatásunkról.

Az alapellátással összefüggő, alapellátásban történő kutatások közvetve, több oldalról is hozzájárulnak a szakterület presztízsének növeléséhez, népszerűsítéséhez. A PhD munkám célja, hogy a kutatás során talált információk, összefüggések felhívják a figyelmet a jelenlegi kihívásokra, esetlegesen segítségére legyenek a döntéshozóknak olyan stratégiák megalkotásában, amelyek az alapellátás megerősítését szolgálják. Továbbá egy a többi szakterülettel egyenlő rangra vágyó specialitásnak, magas színvonalú, széleskörű kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie. Ennek megvalósulása a pálya presztízsének növelésén keresztül hozzájárul vonzerejének növekedéséhez.

A szakmai-közéleti szerepvállalás, illetve a társ szakmák szervezeteiben, rendezvényein való részvétel szintén hozzájárul a háziorvoslás „láthatóvá tételéhez”.

A hazai alapellátásban jelenlevő humánerőforrás krízis mindannyiunk számára ismert, amely már-már az alapellátás fenntartható működését veszélyezteti. Tevékenységeim végső célja, hogy hozzájáruljon, ezen kedvezőtlen folyamatok lehetőség szerinti megállításához. Egy jól működő társadalom nélkülözhetetlen része a jól szervezett egészségügyi ellátórendszer. Számos szakmai tanulmány szerint az erős alapellátással rendelkező egészségügyi rendszerek hatékonyabbak, gazdaságosabbak és nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében. Ezek alapján a hazai alapellátás megerősítése, az utánpótlás számára vonzóvá tétele nemcsak a jelenleg az alapellátásban tevékenykedő szakemberek érdeke, hanem a teljes egészségügyi ellátórendszer megfelelő működésének esszenciális része, sőt össztársadalmi érdek.

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységemet újszerűnek vagy egyedülállónak nem nevezném, mivel több kiváló háziorvos kolléga is helytáll a mindennapokban a gyógyítás, az oktatás és a kutatás területén. Azonban a három terület párhuzamos, minél magasabb szintű képviselete talán további kollégák számára is vonzó lehet és bővítheti az alapellátás iránt elköteleződő szakemberek körét.