Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosa - KÜLÖNDÍJAS

Dr. Cserni István
háziorvos, foglalkozás-orvostan szakorvos, oktató családorvos, címzetes főorvos
Verőce, Felnőtt Háziorvosi Rendelő

Dr. Cserni István pályázata

Rövid szakmai bemutatkozás, motiváció

1975-ben születtem. Édesapám 1965-tól Verőce háziorvosa, anyai nagyapám szülész-nőgyógyász, a váci kórház első szülészeti osztályának megalapítója. 2000-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd háziorvosi rezidensként folytattam a szakmai munkám, 2003-tól vagyok Verőce felnőtt körzetének a háziorvosa. 2003-ban praxisomhoz 1900 fő tartozott, jelenleg 3100 páciens ellátásáért, gondozásáért vagyok felelős.

Háziorvostanból 2004-ben, foglalkozás-orvostanból 2014-ben szakvizsgáztam. A folyamatos háziorvosi munkavégzés mellett számos projektben vettem (veszek) részt, melyek fókuszában a XXI. századi háziorvoslás megteremtése, az alapellátásfejlesztés, az információtechnológiai lehetőségek maximális kihasználása, a háziorvosi innováció áll.


A pályázó által folytatott jó gyakorlat bemutatása

A Magyar Praktizáló Orvosok Szövetsége minőségbiztosítása rendszerének a következő gondolat az alaptétele: „Analizáljuk a saját működésünket, problémáinkat, identifikáljuk a folyamatokat, állítsuk ezeket rendszerbe, készítsük el a konkrét eljárásrendet, tegyünk megoldási javaslatokat. Azért, hogy minden nap egy kicsit jobban, egy kicsit egyszerűbben, egy kicsit ésszerűbben végezzük a munkánkat.”

Alapvetően innovatív szemléletűnek tartom magam, aki fenti gondolat szerint dolgozik, él, folyamatosan fejleszt, és próbálja a XXI. század lehetőségeit kihasználni arra, hogy a mindennapi munka kicsit egyszerűbb, kicsit ésszerűbb, és magasabb minőségű legyen. Ha a praxisomban lévő jó gyakorlatokat szeretném bemutatni, akkor 5 dolgot említenék, amire büszke vagyok:

 1. 2009 óta éves gyakorisággal megrendezett egyedi kampányszűrések (Fizikális vizsgálat, RR, EKG, Boka-kar index, iFOB, nőgyógyászat, urologóia, bőrgyógyászat, hasi UH, CDS, echoCG, vércukor, koleszterin stb.)
 2. Kardiovaszkuláris prevenciós szemlélet, háziorvosi eszközpark – ehhez egy prevenciós mappát is készítettem 2019-ben (csatolva)
 3. Minőségi, nemzetközi tendenciákat követő vastagbéldaganat szűrés (Point of care iFOB teszt, sz.e. otthoni előkészítés, ambuláns colonoscopia megszervezése)
 4. Betegirányító-, betegoktató-, betegtájékoztató rendszer fejlesztése (Erodium rendszer)
 5. Minőségbiztosított Point of care testing hazai népszerűsítése, fejlesztése

ERODIUM ORVOSI BETEGIRÁNYÍTÓ RENDSZER (www.erodium.hu)

2013-ban kezdtük ezt a fejlesztést, belső motivációból, hogy a várótermi betegfogadási anomáliákra, problémákra megoldást keressünk. A fejlesztési kronológiánk:

 • 2013 Online időpontfoglaló rendszer-, várótermi terminál fejlesztése, a betegek számára saját, védett webfiókkal, egyedi bejelentkező kártyával
 • 2014 Betegoktató anyagok vetítésének megkezdése, jelenleg kb. 50 betegoktató, betegtájékoztató film folyamatos vetítése
 • 2014 In Case of Emergency kártya funkció: a páciensek bejelentkező kártyája sürgősségi infókárytafunkciókkal bővül
 • 2014 Otthoni mérések rögzítése, tematikus bemutatása, feldolgozása (vérnyomás, vércukor, testsúly, tesmagasság, 2020-ban O2 szaturáció)
 • 2014 Üzemorvosi időpontfoglalás integrálása, tabletre optimalizált orvosi időpontfoglaló felület, honlapba ágyazható időpontfoglalás modul
 • 2015 Időpontfoglalás és betegtájékoztatás automata telefonközponton keresztül
 • 2016 Orvosi szoftver integrációk kialakítása (MedMax, Netdoktor 2017, Visual szolga 2021, Meditor 2022)
 • 2018 Online terminál – otthonról is be lehet állni a várakozási sorba, mobiltelefonról követhető a sor haladása
 • 2019 E-Rendelés modul (GDPR kompatibilitás) E-recept kérése (minőségbiztosítottan)
  - Távkonzultáció (zárt, jelszóval védett kommunikációs csatornán)
  - Távmonitoring (RR, vc, O2 sat.)
  - Dokumentum bemutatása
  - Leletértékelés kérése
  - Visszahívás kérése
 • 2020 Országos központi 24 órában elérhető telefonközpont – önálló időpontfoglalás, betegtájékoztatás
 • 2020 Pretriázs rendszer fejlesztése: az online bejelentkezést megelőző kérdőíves kikérdezés, döntéstámogatás, betegtájékoztatás – betegbiztonság fokozása
 • 2021 COVID Oltásszervező önálló alrendszer fejlesztése: páciensek e-mailen történő tájékoztatása, oltási kampányokra önálló időpontfoglalás, automatikus oltásszervezés, jelentés készítése – jelentős adminisztrációs tehercsökkentés
 • 2021 Igazolások és felmentések automatikus generálása az oktatási intézmények részére – szakmailag felesleges, jelentős adminisztrációs többlet terhet jelentő feladat informatikai leegyszerűsítése, megkönnyítése
 • 2022-2023 Minőségi indikátorrendszernek való megfelelést támogató rendszer fejlesztése: NEAK havi visszajelzések automatikus letöltése, feldolgozása, a rendelőben megjelenő pácienseknél figyelmeztető rendszer kidolgozása – ezáltal javul a minőségi ellátás, növekszik a praxis bevétele

MINŐSÉGBIZTOSÍTOTT POINT OF CARE TESTING

Az általam használt készülékek, tesztek (vastaggal szedve a mindennapi használatban lévők:

Roche Cobas B101: CRP, Hgba1C, Lipidek
Roche Urysis 1100: 11 paraméteres vizelet teszt
Roche CoaguChek Pro II: INR
Roche AccuChek Inform II: professzionális vércukor
Aidian QuikReadGo: iFOB, CRP, Hgba1C
Roche Cobas H232: Troponin T, NT-proBNP, D-Dimer, CKMB

A minőségbiztosítási rendszer lényege: a teljes mérési folyamat lekövetése, dokumentálása, riportálási lehetősége. A minőségbiztosított rendszer lemodellezése érdekében a rendelőmbe telepítettünk a Roche Kft. támogatásával egy Cobas IT1000 szervert, melybe bekötöttük ezeket a kislabor automatákat (gyakorlatilag interneten keresztül ide korlátlan eszköz beköthető). Ehhez fejlesztettünk egy riportáló szoftvert az EMP Technologies Kft-vel, ami képes kommunikálni az IT1000-rel, képes páciensadatokat kezelni, ambulánslapot készíteni, és ezt továbbítani. A Med-Econ Kft.-vel a POCT szakmai hátterét, finanszírozhatóságát kutatjuk, próbáljuk a hazai bevezetést-, elterjedést népszerűsíteni, döntéshozók számára alátámasztani.

Jó gyakorlat újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása

ERODIUM ORVOSI BETEGIRÁNYÍTÓ RENDSZER

Az Erodium betegirányító rendszer fejlesztésével egy digitális asszisztenst „neveltünk fel”, „tanítottunk ki”, „aki” azon túl, hogy a nap 24 órájában lehetőséget biztosít a páciensek számára önálló időpontfoglalásra, számos ponton, a XXI. század lehetőségeit maximálisan kihasználva nyújt segítséget mind a páciensek, mind az alapellátó orvosok részére; megkönnyítve a munkájukat, az ellátás színvonalát emelve, az egészségkultúrát növelve, békés, kiszámítható várótermi viszonyokat teremtve.

Megteremtettük a GDPR kompatibilis telemedicinális ellátásoknak a lehetőségét: mindkét oldalon jelszóval védett, zárt kommunikációs csatornákon keresztül tud kommunikálni a beteg háziorvosával.

A Rendszernek Magyarországon nincsen konkurenciája, nincsen olyan országos referenciával bíró behívó rendszer, amely minőségében, tudásában, komplexicitásában megközelítené az Erodiumot.

Jelenleg 123 településen, 215 Várótermi terminál dolgozik 295 praxis szolgálatában. Tekintettel arra a tényre, hogy a rendszer bekerülési és működtetési költsége jelentős terhet ró a praxisokra, 2022-ben alapítottunk egy külön „Sales house”-t (www.360medicalmedia.hu) avval a céllal, hogy a Rendszer adta edukációs és marketingfelületeket kihasználva, értékesítve, pályázati úton, minimális önerő mellett lehetőséget biztosítsunk további praxisok csatlakozásához. A nem szerény álmunk, hogy a közeljövőben, további 400 terminál munkába állításával, további 700-800 háziorvosnak biztosítjuk a korszerű betegirányítási, betegoktató, betegtájékoztató rendszer használatának a lehetőségét.

MINŐSÉGBIZTOSÍTOTT POINT OF CARE TESTING

Jelenleg a háziorvosi point of care eszközök beszerzésére, használatára, működtetésére Magyarországon semmilyen szabályozás, megkötés, minőségi korlát, minőségbiztosítási feltételrendszer nincsen. Bármilyen technológiájú, bármilyen minőségű eszköz használható, ami sajnos sok kétes vagy bizonytalan minőségű, olcsó eszköz használatát eredményezi. Mivel ennek a területnek sem finanszírozása, sem szabályozása nincsen, ezért a minőségbiztosítás szempontjából időszakosan igen lényeges, ámde sok esetben igen költséges quality control (QC) is általában elmarad. Ha belegondolunk abba, hogy ezeknek a méréseknek az eredményére klinikai döntéseket alapozunk, akkor könnyen belátható, hogy mind szakmailag, mind jogilag egy igen „vékony jégen táncolunk”. Számos vizsgálat, hatástanulmány, és a saját szakmai tapasztalatom is igazolja, hogy ezen vizsgálatoknak komoly szakmai relevanciája van a háziorvosi praxisban. A velem együtt dolgozó cégekkel, szakemberekkel azt szeretnénk bemutatni, hogy a szakmai relevancián túl ehhez fontos lenne a központi költségvetésből büdzsét allokálni, és olyan eszközöket, és úgy használni, hogy ezzel a megfelelő minőség, a megalapozott klinikai döntés és a betegbiztonság maradéktalanul biztosítva legyen.