Richter Érdemérem

pályázat

Pályázati kiírás az alapellátásban dolgozó háziorvos számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására

A pályázat célja

A magyar egészségügy elkötelezett résztvevőjeként a Richter Gedeon Nyrt. az alapító Richter Gedeon születésének 150. évfordulójára való megemlékezésül, és egyben a hazai orvostársadalom pótolhatatlan munkájának elismeréséül, együttműködésben a Magyar Orvosi Kamarával a 2022 év folyamán megalapította a Richter Érdemérem díjat. A díj létrehozásával a Társaság szeretne tisztelegni a modern hazai gyógyszerészet megalapítójának, Richter Gedeonnak mai napig ható szellemisége és értékvilága előtt.


A díj megalapításának ugyanakkor célja az egyes háziorvos mindennapi munkájának elismerése mellett az olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a szektor további modernizációját, a háziorvos praxisok hatékonyságának növelését.


A díjat elnyerő pályázók pályázati anyagait elérhetővé tesszük a www.richtererdemerem.hu weboldalon.

A pályázati kategóriák

A pályamű a következő kategóriák egyikében kerülhet benyújtásra:

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa
Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató háziorvosa
Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosa

A zsűri a fenti kategóriákon belül egy-egy győztest hirdet, és számukra nyújtja át a Richter Érdemérem elismerést.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A díjra pályázhat minden, aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő, alapellátásban dolgozó háziorvos. (felnőtt-, vegyes- és gyermek háziorvosi praxisban dolgozó).

A pályázat tartalma

A pályázatnak tartalmaznia kell egy összesen 4 pontból álló esszét, mely a kiválasztott kategória tematikájának megfelel, és amely pontonként maximum 300 szót tartalmazhat. A szöveges pályázat egyes pontjai:

 • A pályázó rövid szakmai bemutatkozása, motivációja, fényképpel.
 • A pályázó által folytatott jó gyakorlat bemutatása. Ez lehet beteg vagy több beteg történetében bemutatásán keresztül is.
 • A pályázó által folytatott jó gyakorlat újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása.
 • A pályázó elképzelése arról, hogy (eszközbeszerzés vagy nemzetközi képzés formájába történő) elismerése esetén hogyan hasznosítaná praxisában a díjjal járó támogatást.

A pályázat:

 • Nem ütközhet jogszabályi rendelkezésbe.
 • Nem ütközhet jó erkölcsbe.
 • Nem sértheti más személy személyiségi és adatvédelmi jogait.
 • Nem sértheti más személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogát.
 • Nem sértheti a természeti, tudományos és kulturális értékek megbecsülését.
 • Mások érdek- vagy jogsérelmével nem járhat, azokat nem veszélyeztetheti.
 • Nem ütközhet a „Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak Etikai Kódexébe”.
 • Nem ütközhet a gyógyszeriparági kódexek szabályaiba.

A pályázatok értékelési szempontjai

 • A pályázat látásmódja, a javaslatok újszerűsége.
 • A pályázat gyakorlatorientáltsága: mennyire lehet az adott ötletet megvalósítani egy háziorvosi praxisban.
 • Fenntarthatóság: a pályázatban szereplő ötletek alkalmazhatóak-e hosszabb távon is egy háziorvosi praxisban.
 • Mennyire lehet az adott jó gyakorlatot más praxisokban adaptálni.
 • A pályázó szakmai múltja, munkája.
 • A pályázat kidolgozottsága, átgondoltsága, logikus felépítése.

A pályázat ütemterve

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. éjfél
 • Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó gálaest: 2022. október 21., Budapest

A pályázatok beküldésének határideje és módja

A pályázatok benyújtása írásban, elektronikus úton történik.
A pályamunkákat a www.richtererdemerem.hu weboldalon található pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2022. szeptember 30. éjfél

Kikből áll a pályázatokat elbíráló zsűri?

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és ítéli oda a díjakat különböző kategóriákban. Zsűri tagjai: Dr. Kozma Róbert belföldi értékesítési és marketing igazgató, Richter Gedeon Nyrt., Dr. Kincses Gyula elnök, Magyar Orvosi Kamara, Dr. Mangó Gabriella háziorvos, Dr. Szabó János elnök, Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozat, Polgár Judit, sakkozó, nagymester (GM), a sakktörténet legjobb női játékosa.

Díjazás

A Richter Érdemérmet elnyerő pályázók jó gyakorlatait hozzáférhetővé tesszük a www.richtererdemerem.hu weboldalon. További elismerésül kategóriánkként nettó 2.000.000,- Ft (kettőmillió forint) értékű támogatásban részesülnek, mely a nyertes pályázó döntése alapján a praxisuk számára hasznosítható eszközbeszerzést, vagy a szakmai tevékenységüket támogató külföldi konferencián, tanulmányúton való részvételt tesz számukra lehetővé.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó,

 • aki pályázatában a zsűri döntését érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő nyilatkozatot tett, vagy ilyen adatot szolgáltatott;
 • aki a Richter Érdemérem lebonyolításának időszakában vagy azt megelőzően a pályázati anyagban leírt vagy ahhoz kapcsolódó projektjével bármilyen állami, intézményi, vagy vállalati támogatásban részesül;
 • aki a Richter Érdemérem pályázatok benyújtását (2022. szeptember 30.) megelőzően pályázati anyagának tartalmát online vagy nyomtatott médiumokban hirdeti, közösségi oldalon megosztja;
 • aki a zsűri valamely tagjának hozzátartozója.

Adatvédelem

A pályázat benyújtása, elbírálása, a díj átadása, a pályázati eljárás lefolytatása és az ezekkel kapcsolatos kommunikáció szükségszerűen személyes adatok kezelésével (pl. gyűjtés, megismerés, rendszerezés, továbbítás, tárolás, nyilvánosságra hozatal) jár. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Richter Gedeon Nyrt. egy, a pályázati kiírás részét képező, külön szerkesztett adatkezelési tájékoztató formájában nyújtja a pályázóknak, mint érintetteknek.

PÁLYÁZAT

Pályázati kiírás az alapellátásban dolgozó háziorvos számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására 

Pályázom